„Ad Fontes“ akademijos mokytojai: dr. Naglis Kardelis

N.Kardelis Kražių kolegijoje (www.bernardinai.lt nuotrauka)
Norime pristatyti dar vieną „Ad Fontes“ akademijos mokytoją, kuris šiemet taip pat apsilankys akademijoje, pasidalins filosofiniais pamąstymais religiniame kontekste. Kviečiame susipažinti su filosofu, filologu, Vilniaus Universiteto dėstytoju dr. Nagliu Kardeliu.

N. Kardelis yra Filosofijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros docentas, filologas, vertėjas, tyrinėjantis, rašantis mokslinius darbus ir dėstantis Vilniaus Universitete filosofijos istoriją, kultūros teoriją, Antikos, Viduramžių, kalbos, mokslo, religijos filosofiją, civilizacijų istoriją.

Naglis 1993 m. baigė VU Filologijos fakultetą, įgijo lietuvių kalbos bei literatūros ir klasikinės filologijos specialybę. 2003 m. VU Filosofijos fakultete jis apgynė daktaro disertaciją „Vienovės įžvalga Platono filosofijoje“. Naglis nuo 1996 m dėsto Vilniaus universitete. 2013 m. Nagliui suteiktas VU docento vardas. Be docento pareigų VU Filosofijos fakultete, nuo 2010 m. taip pat jis eina Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vedėjo pareigas.

Naglis yra daugelio akademinių ir kitų asociacijų narys: Lietuvos filosofų draugijos viceprezidentas, Lietuvos religijotyrininkų draugijos, Lietuvos klasikų asociacijos, Lituanistikos plėtros komisijos prie LR Ministro Pirmininko, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto atestacinės komisijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantūros komisijos narys, žurnalo „Filosofija.Sociologija“ (LKTI) vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, tęstinio leidinio „ATHENA: Filosofijos studijos“ (LKTI) redakcinės kolegijos, tęstinio leidinio „Sovijus“ (LKTI) redakcinės kolegijos, žurnalo „Ars@Praxis“ (LMTA) redakcinės kolegijos, dviejų filosofijos doktorantūrų (VU ir VDU-LKTI-EHU) komitetų narys.

Naglis dalyvauja įvairiose tarptautinėse konferencijose, skaito jose pranešimus. Jis yra išleidęs savo daktaro disertacijos pagrindu mokslinę monografiją „Vienovės įžvalga Platono filosofijoje“ (Vilnius: Versus aureus, 2007), straipsnių ir esė rinktinę „Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai“ (Vilnius: Naujasis židinys, 2008), paskelbęs nemažai straipsnių ir recenzijų akademiniuose leidiniuose filosofijos, kultūros, literatūros temomis. Naglis taip pat verčia klasikinius filosofinius ir teologinius tekstus iš senosios graikų ir lotynų kalbų. Vienas svarbiausių jo vertimų iš senosios graikų kalbos per pastaruosius penkerius metus yra filosofijos istorijos šaltinio publikacija „Platonas. Sokrato apologija“( Iš graikų kalbos vertė ir vertėjo žodį parašė Naglis Kardelis; komentarą parašė, planą, bibliografiją ir rodykles sudarė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Aidai, 2009).

Vivant doctores nostri, semper sint in flore!

Kategorijos:

0 komentarai