Mindaugo karūnavimas lai mums primena!

Mieli mūsų portalo draugai ir visi Lietuvos piliečiai,  

Lietuvos valdovo Mindaugo karūnavimo išklimių minėjimas mums primena ne tik Lietuvos valstybės amžių.

Karūna yra sielos kilnumą menantis krikščioniškasis simbolis. O sielos kilnumas, dažnai paminamas ir pamirštamas mūsų laikuose, yra visgi neišdildomai aktualus žmogaus prigimties faktas. Piliečių bendruomenei šis simbolis liudija valstybės prasmę bei tikslą. Piliečių bendrabūvis ir jų bendrasis gėris turi tapti Dievo karalystės atvaizdu ir tarnauti visavertei kiekvieno žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sklaidai. 

Lai Mindaugo karūnavimas mums primena šį kilnujį Lietuvos pašaukimą, kurį mes, krikščionys, privalome be paliovos įgyvendinti. 

Arche.lt redakcija     
Kategorijos:

0 komentarai