„Ad Fontes“ akademijos mokytojai: dr. Alkuinas Reidas

Pristatome šiemet jau trečius metus iš Prancūzijos į Kražius atvykstantį „Ad Fontes“ mokytoją. Diakonas dr. Alkuinas Reidas OSB „Ad Fontes“ akademijos metu skaito paskaitas ir dalinasi su dalyviais savo studijų įžvalgomis apie liturgiją. Siūlome susipažinti su jo veikla ir darbais.

Dr. Alkuinas Reidas – Šv. Benedikto vienuolyno Fréjus-Toulon vyskupijoje, Prancūzija, vienuolis. Baigęs teologijos ir edukologijos studijas Melburne, Australija, A. Reidas parašė disertaciją apie dvidešimtojo amžiaus liturgijos reformą (2002 m.) ir apsigynė daktaro laipsnį Londono universiteto King’s koledže. Disertacijos pagrindu buvo išleista knyga “Organinis liturgijos vystymasis” (The Organic Development of the Liturgy) su kardinolo Josepho Ratzingerio pratarme (Ignatius, 2005). A. Reidas skaitė paskaitas daugelyje pasaulio šalių ir publikavo daug darbų apie šventąją liturgiją, tarp jų “Dar kartą pažvelgiant į liturgijos klausimą su kardinolu Ratzingeriu” (Looking Again at the Question of the Liturgy with Cardinal Ratzinger) (2003), “Vienuolyno diena” (The Monastic Diurnal) (2004), “Romos rito apeigų aprašymas” (The Ceremonies of the Roman Rite Described) (Burns & Oates, 2009), “Sunkus išbandymas: Evelyn Waugh ir kardinolas John Carmel Heenan apie liturgijos pokyčius” (A Bitter Trial: Evelyn Waugh and John Carmel Cardinal Heenan on the Liturgical Changes) (Ignatius, 2011). A. Reido knygos išverstos į italų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų, lietuvių ir lenkų kalbas.

2007 m. Ritos Ferrone pavadintas “‘reformos reformos’ partizanu”, o 2008 m. Johno Baldovino SJ įvardintas “ekstremaliu tradicionalistu, neigiančiu daugelį Sacrosanctum Concilium principų”, A. Reidas atsiduria naujo liturginio judėjimo, į kurį kvietė kardinolas Ratzingeris (Benediktas XVI), centre. Šis judėjimas propaguoja autentišką Vatikano II Susirinkimo kvietimo įgyvendinti liturgijos reformą tęstinumo hermeneutikos ribose interpretavimą, kritišką jo įgyvendinimo ir reformos reformos poreikio vertinimą, taip pat atvirumą usus antiquior reikšmei ir vertybėms dvidešimt pirmojo amžiaus Bažnyčioje.

Alkuinas Reidas yra 2013 m. birželio mėn. Romoje įvykusios tarptautinės konferencijos “Sacra Liturgia” apie liturgijos formavimo ir celebravimo vaidmenį gyvenime ir Bažnyčios misiją organizatorius ir konferencijos medžiagos “Šventoji liturgija: gyvenimo šaltinis ir viršūnė ir Bažnyčios misija” (Sacred Liturgy: The Source and Summit of the Life and Mission of the Church) (Ignatius, 2014) redaktorius. Šiuo metu A. Reidas rengia šiuos leidinius: “Tęstinumas ar lūžis? Vatikano II Susirinkimo liturgijos reformos tyrimas” (Continuity or Rupture? A Study of the Second Vatican Council’s Reform of the Liturgy) ir “T&T Clark liturgijos vadovas” (The T&T Clark Companion to Liturgy).
Kategorijos:

0 komentarai