Nuorodos

Nuorodos į katalikiškus tinklapius


LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS TINKLAPIAI

Lietuvos vyskupų konferencija – www.lvk.lcn.lt


Lietuvos katalikų sveitainė - www.katalikai.lt


ŠVENTOJO SOSTO SVETAINĖS


Šventasis Sostas - www.vatican.va

Popiežiškoji komisija “Ecclesia Dei” - http://www.ecclesiadei-pontcommissio.org


TIKĖJIMO ŠALTINIAI

Katalikų bažnyčios katekizmas - www.katekizmas.lt

Šventas Raštas - www.biblija.lt

Bažnyčios dokumentų duomenų bazė - http://www.documenta-catholica.eu

Lotyniškųjų maldų lobynas - http://www.preces-latinae.org

Katalikų enciklopedija - http://www.newadvent.org/cathen/LITURGIJA

Liturginių tekstų šaltinis - http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

Romos Martirologas - http://www.breviary.net/martyrology/martcal.htm

Mokomoji Tradicinių šv. Mišių svetainė - http://www.sanctamissa.org/en/index.html

Dom Prosper Gueranger  ”L’Année liturgique” (liturginių metų komentaras) - http://www.abbaye-saint-benoit.ch/gueranger/anneliturgique/index.htm