Maldos


Švenčiausios Mergelės Marijos Rožynas

Švenčiausios Mergelės Marijos Rožynas (bukletinis variantas)


Malda už šventąjį Tėvą


Loreto Švč. Mergelės Marijos litanija


Loreto Švč. Mergelės Marijos litanija (bukletinis variantas)