Veikla


Portalas ARCHE.LT 

Portalas yra Fondo veiklos ir vizijos įgyvendinimo priemonė. Plačiau apie fondą skaitykite čia.

Projektas „AD FONTES“  

Nuo 2002 metų kasmet Kražiuose vykdomas projektas kviečia sielas eiti Dievo šventumo patirties (mystagogia)  ir Tiesos pažinimo keliu (philosophia). Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Lotyniškos liturgijos tekstų vertimai

Fondo iniciatyva yra toliau tobulinami Katalikų Bažnyčios liturginių metų sekmadienių ir kitų iškilmių lotyniškųjų liturginių tekstų vertimai; toliau verčiami liturginių švenčių bei liturginių valandų tekstų (Officium Divinum) vertimai.

Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios bendruomenė

Fondas teikia bendruomenei lotyniškųjų liturginių tekstų vertimus.

Giedojimo mokyklos „SCHOLA CANTORUM VILNENSIS“ rėmimas

Fondas teikia „Schola Cantorum Vilnensis“ strateginio vystymo paslaugas.