Tradicinės Mišios Lietuvoje

Lietuvoje pagal tradicinį ritą vykstančios Šv. Mišios.

Vilniaus arkivyskupija: 

Vilnius - Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčia, sekmadieniais 12.30 val. (Giedamosios)

Kauno arkivyskupija:

Kaunas - Šv. Kryžiaus (Karmelitų) Bažnyčia, sekmadieniais 14.00 val. (Giedamosios)
 
Kaunas - Aukštosios Panemunės bažnyčia, kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį - 11 val. (Giedamosios)

Vilkaviškio vyskupija: 

Kaunas - Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia, pirmaisiais mėnesio šeštadieniais 7.00 val. (Giedamosios)

Šiaulių vyskupija:

Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia - pirmadieniais 9 val. (Skaitomosios ).