Mišių tekstai


I Advento Sekmadienis - I Dominica Adventus

II Advento Sekmadienis - II Dominica Adventus

III Advento Sekmadienis - III Dominica Adventus

IV Advento Sekmadienis - IV Dominica Adventus

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas. Kalėdų Nakties Mišios - Nativitas Domini Nostri Iesu Christi. Ad Missam in Nocte

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas. Dienos Mišios - Nativitas Domini Nostri Iesu Christi. Ad Missam in Die

Viešpaties Gimimo Iškilmių oktavos Sekmadienis - Dominica infra Octavam Nativitatis

Viešpaties Apsireiškimas - In Epiphania Domini

Pirmasis Sekmadienis po Viešpaties Apsireiškimo Šventoji Šeima - Dominica I post Epiphaniam

Antrasis Sekmadienis po Viešpaties Apsireiškimo  - Dominica II post Epiphaniam

Trečiasis Sekmadienis po Viešpaties Apsireiškimo  - Dominica III post Epiphaniam

VII Sekmadienis iki Kančios laiko - Dominica Septuagesimae

VI Sekmadienis iki Kančios laiko - Dominica Sexagesimae 

V Sekmadienis iki Kančios laiko - Dominica Quinquagesimae

I Gavėnios Sekmadienis - Dominica I Quadragesima

II Gavėnios Sekmadienis - Dominica II Quadragesima

III Gavėnios Sekmadienis - Dominica III Quadragesima

IV Gavėnios "Laetare" sekmadienis - Dominica IV Quadragesima

I Kančios Sekmadienis - Dominica I Passionis

II Kančios arba Verbų Sekmadienis - Dominica in Palmis

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia pagal Matą - Passio Dómini nostri Iesu Christi secundum Mattheum

Prisikėlimo Sekmadienis - Resurrectio

Atvelykio Sekmadienis - Dominica in Albis

II Sekmadienis po Velykų - Dominica II Post Pascha

III Sekmadienis po Velykų - Dominica III Post Pascha

IV Sekmadienis po Velykų - Dominica IV Post Pascha 

V Sekmadienis po Velykų - Dominica V Post Pascha

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimas į dangų -  In Ascensione Dómini

Sekmadienis po Žengimo į dangų - Dominica post Ascensionem

Šventosios Dvasios atsiuntimas - Dominica Pentecostes

I Sekmadienis po Sekminių: Švč.Trejybės šventė - Dominica post Pentecostes

Švenčiausiojo Viešpaties Kūno iškilmė - In Festo SS. Corporos Christi

II Sekmadienis po Sekminių -  II Dominica post Pentecostes

Švenčiausios Jėzaus Širdies šventė - In Festo Sacratissimi Cordis Iesu

III Sekmadienis po Sekminių -  III Dominica post Pentecostes

IV Sekmadienis po Sekminių -  IV Dominica post Pentecostes

V Sekmadienis po Sekminių -  Dominica post Pentecostes

VI Sekmadienis po Sekminių -  VI Dominica post Pentecostes

VII Sekmadienis po Sekminių -  VII Dominica post Pentecostes

VIII Sekmadienis po Sekminių -  VIII Dominica post Pentecostes

IX Sekmadienis po Sekminių -  IX Dominica post Pentecostes

X Sekmadienis po Sekminių -  Dominica post Pentecostes