Fondas


Labaros ir paramos fondas „ARCHĖ“ inicijuoja bei vykdo edukacinius ir kultūrinius projektus.

VERTYBĖS

Misija - puoselėti Romos katalikų bažnyčios Tradiciją; telkti geros valios žmones; ant Kristaus Tiesos pamatų ugdyti Lietuvos piliečių visuomenę.

Vizija - ant gyvastingų lotyniškosios katalikybės pagrindų išugdyta sveika ir stipri Lietuvos piliečių visuomenė.

Principai:

- Tikėjimas
- Broliškumas
- Ištikimybė
- Pasitikėjimas

VEIKLOS PRIORITETAI 

- Tradicinės lotyniškos liturgijos Lietuvoje puoselėjimas,
- Lietuvos piliečių bendruomenės ir bendrabūvio formų ugdymas ant Apaštalų tikėjimo pamatų.
- Informatyvi Tiesos sklaida.

ŽMONĖS
 
Dr. Vytis Valatka -  valdybos narys; edukacinio - informacinio portalo www.arche.lt vyr. redaktorius; Bažnyčios tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ vienas steigėjų, Vilniaus Gedimino technikos universito ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius, organizacijų vystymo ir komunikacijos įmonės „Cezaris” konsultantas.  
 
Mindaugas Kubilius – valdybos narys, fondo direktorius; Bažnyčios tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ steigėjas ir vadovas; Vilniaus universiteto, ISM ekonomikos ir vadybos universiteto dėstytojas, organizacijų vystymo ir komunikacijos įmonės „Cezaris” partneris.