Apie


Arche.lt - edukacinis portalas, kurio tikslas yra skelbti Apaštalų tikėjimą ir ant Tiesos pamatų statyti Lietuvos žmonių bendrabūvį.

ROMANITAS dalyje skelbiame Bažnyčios tradicijos perduodamą apaštalų tikėjimą bei aktualų jos mokymą; dalyvavimo tradicinėje Romos liturgijoje pagalbines priemones; Dievo ieškojimo atspindžius ir katalikų bendruomenės Lietuvoje bei pasaulyje aktualijas.

CIVITAS dalyje skelbiame Lietuvos piliečių laimėjimus, kūrybos atspindžius; jų gyvenimą bendrabūvyje liudijančius įvykius bei tvirtinančius tekstus.

Kviečiame ir Jus pasidalinti savo sielos turtu ir tapti arche.lt bendradarbiu.

Graikiškas žodis „arche“ (ἀρχή) reiškia Pradą ir nurodo Dievo Žodį.
„In principio erat Verbum“ – „Pradžioje buvo Žodis“ (Evangelija pagal Joną 1,1)

„Tas Žodis tapo kūnu
ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome jo šlovę –
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
pilno malonės ir tiesos.“ (Jn 1,14)