Draugai

Ateitininkų federacija (www.ateitis.lt, www.neliberaliai.lt)

Ateitininkai – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, siekianti atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę ir Bažnyčią. Organizacija savo veikloje ir ugdydama jaunuomenę remiasi krikščioniškuoju tikėjimu.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija (www.trakubaznycia.lt)

Trakų bažnyčia garsi Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi paveikslu. Manoma, kad jį gavo iš Bizantijos Vytautas. Jėzuitai iš Vilniaus į Trakus organizuodavo iškilmingas maldininkų procesijas.

Bažnytinio paveldo muziejus (www.bpmuziejus.lt)

Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje įsikūręs Bažnytinio paveldo muziejus - pirmasis didelis bažnytinis muziejus Lietuvoje. Jis saugo daugiau nei kelis šimtmečius menančias sakralines relikvijas, eksponuojamas sakralinėje erdvėje.  Bažnytinis paveldas: dailės kūriniai, liturginiai reikmenys, istoriniai dokumentai bei knygos – sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo dalį.