Su Šventuoju Prisikėlimu!


Mieli arche.lt bičiuliai,

Štai jau antrąsias šv. Velykas sutinkame grobuoniškos Rusijos grobikiškos agresijos sąlygomis. Tad natūralu šiuos metus palyginiti su praėjusiais. Toks jau to žmogiškojo proto darbas - analizuoti, lyginti, prognozuoti su viltimi širdyje arba be jos. 

Tad trumpam grįžkime į praeitų metų Velykų šventimą. Jis buvo paženklintas nerimo ir nežinomybės. Rodės, jog iš pragaro išlindo ir susibūrė visas tamsusis gaivalas. Agresorius puolė Ukrainą net keliomis kryptimis, griaudamas, prievartaudamas, žudydamas. Atrodė, jog sekdamas užkrečiamu Kristaus mokinių pavyzdžiu, pavyzdinis demokratiškasis Vakarų pasaulis apleido Ukrainą, bandydamas ją paguosti tik savo didžiulio susižavėjimo ir "tvirto" moralinio palaikymo pareiškimais.  Ir visgi net ir tuometinės pragaro nakties tamsoje nušvito šviesos spindulėlis - agresorius pasitraukė iš Kijevo apylinkių. Vaizdžiai tariant, praeitų Velykų metu Ukraina buvo pirmosios nakties po Kristaus mirties situacijoje, kai apie Prisikėlimą buvo galima tik nedrąsiai pasvajoti, bet visgi jau buvo galima.

Ir toji svajonė skrido bei pasiekė aukštybes. Šių Velykų laike situacija yra ženkliai pasikeitusi. Ukraina susigrąžino dalį savo teritorijos, kiekvieną mėnesį ji gauna vis daugiau paramos ir pagalbos iš viso pasaulio. Vėlgi vaizdžiai tariant, šių Velykų metu Ukraina išgyvena antrąją naktį po Kristaus mirties, o gal netgi ir jau po truputį brėkšta ir Prisikėlimo rytas. Bet kokiu atveju, vis stiprėja nuojauta, kad Prisikėlimas jau nebetoli.

Bet iki šiol kalbėjome apie Ukrainą. O kaip yra su mumis? Kokią situaciją išgyvename kiekvienas iš mūsų? Ar ir mūsų sielose jau aušta Prisikėlimo rytas? O gal, priešingai, dar esame pirmoje Kristaus mirties naktyje? Būkime atviri, gal kai kurių iš mūsų širdyse Jėzus dar net nėra gimęs? Net ir tokiu atveju neturėtume prarasti vilties. Jos niekada neverta prarasti. Net ir juodžiausioje sielos naktyje yra išeitis - prisipažinti sau, kad esame tamsoje ir siekti, ieškoti šviesos. Velykinis Jėzaus prisikėlimas kaip tik ir siūlo bei neša tą šviesą. Visoms tautoms ir kiekvienam iš mūsų. Net ir tiems, kam Jėzus dar nėra gimęs. Pastarieji yra dvigubai palaiminti - jiems šv. Prisikėlimas atneša ir dieviškojo Gimimo džiaugsmą.

Tad dalinkimės gausiais Prisikėlimo džiaugsmais, kad ir patys prisikeltume. Juk tam Jėzus ir prisikėlė. Visam pasauliui ir kiekvienam iš mūsų. Sveiki sulaukę šv. Velykų.

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai