Symposion SAU PAČIAM

  

SAU PAČIAMsusitikimų ciklas & laisvų ir kilnių piliečių sambūvis.


LAIKAS: 19 val., trečiadieniais [kovo 29; balandžio 5-12-19-26; Gegužės 3-10-17-24-31, etc.]

VIETA:    FORTAS, Algirdo g. 17, Privati erdvė  

AUTO vieta: MAXIMA, Mindaugo g. 11, stovėjimo aikštelė [nemokamai] 

APIE 

SYMPOSIONišminties ieškančių piliečių laisvas dialogas pasirinkta tema.

Antikinėje Graikijoje išpuoselėta Išminties puota, kurioje išgyvenama mąstymo palaima ir bendrabūvio prasmė:      

  •      Mąstymas išlaisvina Tiesą - būti žmogumi.
  •      Prasmė būti žmogumi grindžiasi nebūties grėsmės įveika būties duoties atrastimi.

„Tu pats, o ne išoriniai įvykiai, teturi galią tavo protui. Supraski tai, ir atrasi stiprybę.“                            Markas Aurelijus

„Neiki išorėn, grįžki į save: vidiniame žmoguje gyvena Tiesa.“  Šv. Augustinas

 TEMOS

Susitikimų temos atliepia pamatines žmogaus būties temas ir įtraukia į dialogą – su savimi ir su bendra-būviais.

Susitikimuose įgytas žinojimas veikia kaupimosi principu: ataidi ir naujai įsikūnija naujose atrastyse. 

                  o   Žmogus - kūrinys tarp būties ir nebūties

o   Klausimo kėlimas: tarp žinojimo ir nežinojimo

o   Sokrato išmintis: „nežinojimo“ dorybė

o   Kristaus išmintis: savižina duotyje

o   SAU PAČIAM: filosofinės savižinos praktikos

o   Fides et Ratio: tikėjimo ir supratimo santykis

o   „Prasmės diktatūra“ ir Prasmas      

o   Niekšybės slėpinys

o   Cor iniquietum: Amžinasis ieškojimas  

o   Sacrificium: Tėvo namų atvertis 

o   Laisvė kaip būvis Tiesoje

o   Bendrasis gėris: polis ir šiuolaikinės demokratijos iššūkiai

 VEDĖJAS 

Mindaugas Kubilius Vilniaus universitete įgijo filosofijos bakalauro laipsnį; dirbo LR Užsienio reikalų ministerijoje, Oksfordo universitete įgijo Tarptautinių santykių ir diplomatinės praktikos studijų diplomą. Tęsė vėlyvosios Antikos filosofijos studijas Oksfordo bei Laterano (Roma) universitetuose; École Pratique des Hautes Études - Sorbonne (Paryžius) įgijo Vėlyvosios Antikos filosofijos studijų magistrą, o Tarptautiniame teologijos institute (Austrija) - teologijos magistro laipsnį;. Virš dešimt metų dėstė filosofiją Vilniaus universitete; lyderystę - ISM ekonomikos ir vadybos universitete ir kituose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Mindaugas taip pat yra strategijos specialistas ir praktikas, Cezaris Strategies įkūrėjas. Daugiau:  www.cezaris.com  

 Daugiau informacijos:

Mindaugas Kubilius, +370 671 56825, mindaugas@cezaris.com

 

  

Kategorijos:

0 komentarai