Paremkime Logos!


Mieli bičiuliai,

Prano Dovydaičio inicijuotas, 1920-1938 m. ėjęs ir 1990 m. prof. Dalios Marijos Stančienės iniciatyva atsikūręs Lietuvos žurnalas „Logos“ – litlogos.eu – 2023 m. negavo valstybės finansavimo, todėl šiuo metu susiduria su leidybos sunkumais.

Tikimės, kad sprendžiant situaciją prie leidybos solidarumo principu turėtų galimybę prisidėti ir „Logos“ autorių kolektyvas.

Šiuo metu, kol ieškoma ilgalaikio sprendimo, svarbu išleisti antrąjį 2023 m. numerį. Vieną numerį parengti spaudai ir išspausdinti kainuoja 4000 eurų (per metus išeina 4 numeriai). Kviečiame pagal galimybes prisidėti kiekvieną iš autorių tiek leidžiant pirmąjį numerį, tiek ieškant ilgalaikio sprendimo.

Pagarbiai

Prano Dovydaičio premijos laureatai

Antanas Andrijauskas
Rūta Bagdanavičiūtė
Darijus Beinoravičius
Ieva Deviatnikovaitė
Salomėja Jastrumskytė
Tomas Kačerauskas
Igor Korolyov
Almantas Samalavičius
Nerijus Stasiulis
Aivaras Stepukonis
Vytis Valatka
Žilvinas Vareikis

Rekvizitai:
Visuomeninė organizacija „Logos“ (kodas 295742530)
Sąsk. nr. (SEB): LT737044060001585510
Žurnalo „Logos“ leidybai

VO „Logos“ adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius.
Žurnalo prenumerata – per Lietuvos paštą (žurnalo indeksas 5225).


Kategorijos:

0 komentarai