Vytis Valatka. In memoriam Benedicti XVI. Kalėdų žvakės Naujieji Metai


Kalėdų žvakė laukė pabaigos,
Svarstydama, gal nebedegt, o gal dar tebedegti?
Senokai reikia jau paunksmės, atvangos,
"Bet kas, jeigu ne aš pasauliui švies šią naktį?"

Tiek daug šviesų išlieta iš dangaus
Tebeklajojančių po amžinąjį miestą.
Kiekvienas savo dalį gaus, kai kas prigaus, apgaus,
Sau kelią trumpindamas į Edeno fiestą.

Kelių ne vienas, bet šį kartą gal
Nušvies tikriausią pagaliau dangaus verdiktas.
Ir nebereiks svarstyt, į priekį ar atgal,
Kol naują vašką lies šventasis Benediktas.


Kategorijos:

0 komentarai