In memoriam Bronislavas Juozas Kuzmickas. Keičiant stotelę į stotį


Didingi tyliai išeina,
Matę, bet nepastebėję,
Kaip amžinybė praeina,
Kol dausose - neišėję;

Kol nesibaigia kelionė,
Keičiant stotelę į stotį,
Glosto ir glaudžia vilionė,
Suradus, toliau ieškoti.


Kategorijos:

0 komentarai