Su kovo 11-ąja, arba palinkėjimas karo laivui


Mieli arche.lt bičiuliai,


Niekada negalvojome, kad maloniuosius arche.lt skaitytojus kada nors teks sveikinti su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena visai netoliese griaudžiant karui. 

Visgi, kaip kadaise taikliai pastebėjo Ekleziastas, nėra nieko naujo po senute saule. Jokia naujiena ir karas, kuris ne tik vyksta, bet ir vyko nuolatos ir visur. Tai globalus ir totalus karas tarp šviesos ir tamsos, gėrio ir blogio, tiesos ir melo, dorybės ir ydos, ištikimybės ir išdavystės, grožio ir bjaurasties, gyvybės ir mirties, laisvės ir vergystės dvasių. 

Tačiau yra akimirkų, kai šis karas tampa itin žiaurus ir netgi žūtbūtinis. Ir šiuo metu išgyvename būtent tokią akimirką. Joje svarbiausia - teisingai pasirinkti, įveikiant abejones ir nerimus dėl ateities. 

Ir čia mes turime daugybę puikių patarėjų ir mokytojų. Tarp jų - 1990 m. kovo 11-osios akto signatarai ir visos Europos laisvę ir žmogiškąjį orumą šiandien ginantys Ukrainos Piliečiai. Branginkime ir dalinkimės pirmųjų palikimu ir antrųjų dabarties malone. Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva! Slava Ukraini!

Na o nekart tolimon kelionėn rūpestingai siųstam laivui taip pat linkime pasirinkti ne tamsos, prievartos ir mirties, o šviesos, laisvės ir gyvybės vandenis.

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai