In memoriam paskerstiesiems. Kalėdinio džiugesio grimasa


„Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1,5)

Džiūgaujame mūsų Viešpaties Gimimu. Juk Šviesa nugalėjo Tamsą. Visur aplink šviesu ... kad tamsos net nepastebime. Ir tai yra naivu. 

Taip, Tamsa neužgožė Šviesos. Perskaitykime šią mintį kiek kitaip. Tamsos galybės užgulė Šviesą; tačiau Šviesa neužgeso. Šį išminties ir tik tikėjimu matomos tikrovės liudijimą pagrindžia vienas baisus faktas - Viešpatį Kristų siekiančio nužudyti Herodo surengtos Nekaltų kūdikių skerdynės. Dar kartą įsiklausykime: masinės kūdikių skerdynės ... Ar džiaugsmingu kalėdiniu periodu mes gedime tų kūdikių (nors ir paminime liturginę šventę)? Ne. Skerdynių faktas paskęsta nenugalėtos Šviesos džiugesio ir šiaip džiaugsmingo pasaulio šurmulio sraute. Ir visgi, tai – siaubingos skerdynės, kurias lydėjo nenusakomas motinų skausmas. Štai ta itin tikroviška Tamsa, kuri puolė tuos nekaltus žmones.  

Kristaus gimimą lydėjo žiauri kova. Nekaltieji Kūdikiai simbolizuoja tuos sąmoningus tikinčiuosius, kurie stoja į mūsų Viešpaties Šviesos pusę. Visi, stoję į Šviesą yra pasmerktieji. Tamsa skerdžia tuos, kurie drįsta tikėti ir sutapti su Šviesa.  

Kaip Jums tai? Nori džiaugtis Kalėdų džiaugsmu, mesk iššūkį Tamsai ir tapk pasmerktuoju! 

Baugi pamiršta Tamsos kovos prieš Šviesą bei tapsmo Šviesa, t.y. drąsaus pasišventimo Viešpačiui, tiesa. Sunki tikinčiojo dalia. Todėl ir siekiame pasilengvinti tikinčiojo dalią. „Nebūkite sau griežti“, iš aukščiausių ganytojų lūpų skamba melaginga ir Tikėjimui priešinga žinia. Todėl ir .... pamirštame Dievą. 

Nepamirškime. Stokime Šviesos pusėje. Šiandien ir visada - Šviesa nugalėjo Tamsą.       

mk


Kategorijos:

0 komentarai