Vytis Valatka. Tarptautinė konferencija „Vizualumas 2021“: vizualumas, komunikacija, filosofija, kinas ir teatras

Šis tekstas pratęsia straipsnių ciklą, skirtą 2021m. balandžio 22–23 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau – Vilnius Tech) vykusiai tarptautinei tarpdisciplininei konferencijai „Visuality 2021: Media and Communication“ („Vizualumas 2021: medijos ir komunikacija“). Tai didžiausias Vilnius Tech Kūrybinių industrijų fakulteto mokslo renginys, vykstantis kas dveji metai ir pritraukiantis pasaulinio lygio medijų, komunikacijos, filosofijos, sociologijos, vadybos, edukologijos, technologijų, menų, dizaino, vizualinės ir populiariosios kultūros, kūrybinių ir pramogų industrijų, taip pat tarpdisciplininių studijų teoretikus, praktikus, ekspertus. Kiekvieną kartą konferencija skiriama konkrečiai aktualiai temai. 2021 m. konferencija – jau šeštoji, o jos tema – medijos ir komunikacija. Atsižvelgiant į pasaulinę pandemijos situaciją, konferencija vyko nuotoliniu būdu, taikant Microsoft Teams platformą.

Konferencijos pranešimai, meninių / kūrybinių projektų pristatymai vyko plenarinėje sesijoje ir 7-iose sekcijose. Ankstesniame ciklo straipsnyje pristatėme konferencijos sekciją „Vizualumas, medijos ir suvokimas“. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime sekcijas „Vizualumas, komunikacija ir filosofija“ ir „Vizualumas, kinas ir teatras“

Pirmojoje iš jų analizuota geros valios ir spontaniškumo fenomenai komunikacijoje; internetas kaip specifinė vieta sociokultūrinėje erdvėje; esminiai komunikacijos filosofijos principai; kūrybiškumo aspektai kasdienėje kalboje; vizualumo paradigmos ir paradoksai virtualumo įgalinto aklumo (blindness) laikais;  ekrano samprata audiovizualinėje komunikacijoje žvelgiant iš filosofinės ir semiotinės perspektyvos; virtuali realybė ir vaizduojamieji menai kaip sveikatos apsaugos įrankiai; vizualinės komunikacijos objektas ir tyrimo laukas; vizualinių eskizų ir kultūrinio zondavimo (cultural probes) taikymas dizaine; Sloterdijko filosofijos principų taikymas Covid-19 pandemijos socialiniuose burbuluose.

Tuo tarpu sekcijoje Vizualumas, kinas ir teatras“, remiantis konkrečiais atvejais, analizuota audiovizualinės, politinės, ideologinės, kultūrinės ir kūrybinės komunikacijos specifika kino filmuose ir serialuose; taip pat aptarta teatro situacija (nuotoliniai spektakliai, nuotolinė auditorija, aktorių kūrybiniai ir karjeros pasirinkimai, teatro komunikacijos specifika ir t.t.) Covid-19 sąlygomis, žvelgiant iš Lietuvos, europinės ir globalios perspektyvos. Šioje sekcijoje taip pat pristatyta nepriklausomų prodiuserių I. Staškevičiaus ir A. Lelkaičio kino trilogijos „Trejetas“ trečioji dalis „Absoliuti tiesa“.

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://visuality.vgtu.lt/index.php/visuality/2021 

Vytis Valatka yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto profesorius.

 

Kategorijos:

0 komentarai