Vytis Valatka. Tarptautinė konferencija „Vizualumas 2021“: vizualumas, urbanistika, architektūra, kalba ir švietimas

Šis tekstas pratęsia straipsnių ciklą, skirtą 2021m. balandžio 22–23 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau – Vilnius Tech) vykusiai tarptautinei tarpdisciplininei konferencijai „Visuality 2021: Media and Communication“ („Vizualumas 2021: medijos ir komunikacija“). Tai didžiausias Vilnius Tech Kūrybinių industrijų fakulteto mokslo renginys, vykstantis kas dveji metai ir pritraukiantis pasaulinio lygio medijų, komunikacijos, filosofijos, sociologijos, vadybos, edukologijos, technologijų, menų, dizaino, vizualinės ir populiariosios kultūros, kūrybinių ir pramogų industrijų, taip pat tarpdisciplininių studijų teoretikus, praktikus, ekspertus. Kiekvieną kartą konferencija skiriama konkrečiai aktualiai temai. 2021 m. konferencija – jau šeštoji, o jos tema – medijos ir komunikacija. Atsižvelgiant į pasaulinę pandemijos situaciją, konferencija vyko nuotoliniu būdu, taikant Microsoft Teams platformą.

Konferencijos pranešimai, meninių / kūrybinių projektų pristatymai vyko plenarinėje sesijoje ir 7-iose sekcijose. Ankstesniame ciklo straipsnyje pristatėme konferencijos sekcijas „Vizualumas, pramogos ir humoras” ir „Vizualumas, visuomenė ir etika“. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime sekcijas „Vizualumas, urbanistika ir architektūra“ ir „Vizualumas, kalba ir švietimas“.

Pirmojoje iš jų  analizuota nauji avangardistinės architektūros palikimo tyrimo metodai; vizualinė komunikacija ir reprezentacija architektūroje, architektūros dizaine ir miesto planavime; vizualiniai miesto antropologijos aspektai; grafitis ir kitos nesankcionuoto vizualumo apraiškos miesto erdvėse; miestas kaip užkoduota civilizacijos vertybių žinutė Lewiso Mumfordo miesto filosofijoje, gatvės menas ir festivaliai kaip vieni svarbiausių kūrybinio miesto veiksnių; vizualinės abstrakcijos urbanistinėje fotografijoje.

Tuo tarpu sekcijoje „Vizualumas, kalba ir švietimas“ aptarta vizualinės spalvų kalbos taikymas reklamoje; Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų tinklai ir komunikacijos formos XIX a. pradžioje; vizualinė edukacinė informacija socialiniuose tinkluose (Youtube, Dailymotion); vizualinio retorinio raštingumo svarba interpretuojant medijų turinį; vizualinė kultūrinių institucijų kalba Covid-19 metu; termino „Covid-19“ vartojimas socialiniuose tinkluose anglų kalbos perspektyvoje; vizualinė kultūra šiuolaikinėje katalikų bažnyčioje naujųjų medijų kontekste; medijų įgalintas vizualinis dialogas nuotoliniame mokyme.

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://visuality.vgtu.lt/index.php/visuality/2021 

Vytis Valatka yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto profesorius.

Kategorijos:

0 komentarai