Su Šventuoju Prisikėlimu!
Mieli arche.lt skaitytojai ir bičiuliai,

Širdingai jus sveikiname su amžinai nauju Kristaus Prisikėlimu, linkėdami Jo kantrybės, tvirtybės, ramybės, ištikimybės, tikėjimo, pasitikėjimo, meilės ir pergalės prieš nuodėmę, mirtį ir dvasinį karantiną. Lai Prisikėlimas subujoja jūsų buityje ir būtyje. Fiat, crescat et vivat Resurrectio!

arche.lt


Kategorijos:

0 komentarai