Su kovo 11-ąja!

Mieli arche.lt skaitytojai ir bičiuliai,

Nuoširdžiai jus sveikiname su jau 31-ąja kovo 11-ąja. Ir norime jus pasveikinti eilėraščiu. Tai nežinomo Aukštaitijos partizano eilėraštis. Šiame eilėraštyje turbūt  nereikėtų ieškoti poetinių subtilybių. Jis patraukia nuoširdumu, narsa, tikėjimu, pasiryžimu kovoti dėl Lietuvos laisvės. Be visų šių dalykų niekada neturėtume, paties poeto žodžiais tariant, "išsisklaidžiusių rūkų" ir pačios kovo 11. Branginkime ją ir taip sunkiai iškovotą laisvę. Tiesa, nemažai kas šiandien pasakytų, kad ta laisvė labai sunki. O kas sakė, kad bus lengva?

*************************

Pagelto medžių lapai,
Prisirpo putinai.
O, mielas partizane,
Kas laukia - nežinai.

Tyliai medeliai šnara,
Vėjelio pučiami.
O, mielas partizane,
Ko laimės neturi?

Miglota mano laimė,
Miglota ateitis.
Minčių sparnai palūžta,
Aplink vien naktis.

Miglotas mano kelias,
Aplinkui vien spygliai.
Mintis į tolį skrieja,
Jai atviri keliai.

Šalnų pakąsti lapai
Man patalą paklos.
O mano didžius vargus
Vien giria paguos.

Bet aš dar vis tikiuos -
Rūkai išsisklaidys.
Ir mano skaudus kelias
Vėl laime nušvis.

Šaltinis: http://www.partizanai.org/aukstaitijos-partizanu-eiles-ir-dainos 

Kategorijos:

0 komentarai