Su Vasario 16-ąja!


Mieli Lietuvos piliečiai, 

Šalta žiema ir pandemijos metas šiandien suteikia ypatingą progą naujai išgyventi  mūsų Valstybės atsikūrimo metines. Anuomet, 1918 m., Europą jau kaustė "ispaniškojo gripo" pandemija; tautos ir valstybės kraujavo po žiauraus Pirmojo pasaulinio karo; vis dar okupuotoje Lietuvoje kirtosi pralaiminčios Vokietijos ir agresyvėjančios komunistinės Rusijos geopolitiniai interesai. 

Tačiau įsisąmoninta Tautos galia - kurti savo Valstybę - pasirodė esanti mumyse tvirtesnė už bet kokias gresiančias negandas. Šiandien, XXI a. pradžioje, mes raškome gausius Lietuvos didžiavyrių ryžto vaisius. Juk šiandien niekas jau nebedrįsta viešai skųstis, kad Lietuvoje nėra gera gyventi. Emigrantai grįžta, o jaunimas tvirtinasi savo Tėvynėje. Ir svarbiausia- tvirtėja pasitikėjimas Lietuvos valstybe.  

Dėkui, Jums, Vasario 16 Nepriklausomybės Akto signatarai ir visi Lietuvos didžiavyriai. 

Arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai