Kova už šeimą ir valstybę


Prieš mėnesį Lietuvos viešąją erdvę pasiekė Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas „Kalėdų belaukiant“.  Šiame laiške paliesta šiandien mūsų visuomenei itin opi vienalyčių partneryčių tema. Žinia, valdančioji politinė koalicija siekia įtvirtinti vienalyčių partnerysčių institutą, kuris iš esmės sulygintų su vyro ir moters santuoka paremta šeima.

Ir tai prieštarauja aiškiai Lietuvos Respublikos Konstitucijai - mūsų bendrojo gėrio pamatui:

 „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.“ (38 straipsnis)

Konstitucinių valstybės pagrindų griovimas grasina visuomenės santarvei ir tvarios, prigimtine morale pagrįstos gerovės modeliui. Tai – grėsmė Lietuvos valstybei. Viešpaties paraginti Lietuvos vyskupai stojo į kovą ne tik už tikinčiųjų, bet ir visų Lietuvos piliečių laisvę.  

 Lietuvos vyskupai štai tokiu būdu nusako susidariusią padėtį:

 „Įvairių kitų bendro gyvenimo formų prilyginimas šeimai, ignoruojant prigimtinį lyčių papildomumą, neišvengiamai paneigia natūralų šeimos pobūdį bei trina ją kaip konstitucinį visuomenės ir valstybės pagrindą. Suprantama, kad įstatymų leidėjai ieško tinkamos kitų bendro gyvenimo formų teisinės apsaugos.

Tačiau tai negali būti daroma keičiant šeimos ar santuokos sampratas. Jei bet kuri bendro gyvenimo forma gali būti šeima, tada pati šeimos samprata išnyksta.

Įstatymų leidėjas turi gerbti žmogaus prigimtyje atpažįstamą tvarką ir ieškoti naujo būdo, kaip įstatymiškai pagrįsti bei teisiškai apsaugoti įvairias kitas gyvenimo kartu formas.“

Šiuo laišku prasidėjo kova už Prigimties ir Gerovės pamatus mūsų valstybėje. 

Prisijunk ir TU į Maldos akciją už šeimą - visuomenės ir valstybės pagrindą.

Nuoroda: Kvietimas maldai „Už šeimą – visuomenės ir valstybėspagrindą“

Nuoroda: Malda už Šeimą - visuomenės ir valstybės pagrindą

Nuoroda: Akcijos eigą sekite čia.

MARIJA, DIEVO GAILESTINGUMO TVIRTOVE, MELSKIS UŽ MUS!

 arche.lt

 

Kategorijos:

0 komentarai