Su Šventuoju Gimimu!

Mieli arche.lt Bičiuliai,
Broliai ir Seserys, 
Lietuvos piliečiai, 

Šiandien mūsų tamsiame ligotame suvargusiame pasaulyje užgimsta pati Dievo prigimtis.  

Kaip vandens lašas atgaivina sudžiuvusią žemę. 
Kaip vyno lašas įsismelkia į duonos riekę.  
Kaip viltis sužadina gyvastį. 

Pašlovinkime mūsų Vilties didybę: pats Dievas gimsta mano širdies gelmėje! 

Krikščioni,  
gręžkis nuo pasaulio - mirties karalijoje neieškoki vilties; 
pažink Gimties slėpinį ir Jo laikykis;
atgimki kartu su Juo per visas savo gyvenimo dienas. 

Ir atgimsi Amžinajam Gyvenimui. 

arche.lt

Kategorijos:

0 komentarai