Amžinybės Vartai. Meditacija


„Dieve, kuris įgalinai šią švenčiausiąją naktį nušvisti tikrosios šviesos spindesiu, suteik, prašome, kad ir danguje mėgautumėmės džiaugsmais tojo, kurio šviesos paslaptis pažinome žemėje. Kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja vienybėje su Dievu Šventąja Dvasia per amžių amžius.“ (Kalėdų nakties Šv. Mišių malda).

Kai žvelgiame į Prakartėlėje rymančias Šventos Šeimos figūrėles, paklauskime savęs itin atvirai: ar tikrai tamsoje įžvelgiame tikros šviesos spindėjimą?

„Šviesa spindi tamsoje“ (Jn 1,5)

Tai ne lempučių ir ne žvakių šviesa. Ėdžiose gimusi guli visa Dangaus Paslaptis, kuri kviečiasi būti pažinta visu gyvenimu ir per visą gyvenimą. Tai paties Dievo šviesa, kuri yra Anapus mūsų juslinio suvokimo.

Bet ar mūsų dvasinės juslės nėra atšipusios nuo šio pasaulio malonumų, nuo nedėmesingumo dvasinei krikščionio praktikai? Ar mes dar gyvi Dvasioje?

„Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.“ (Jn 1,9-11)

Skamba grėsmingai. Juk tarp tų, kurie Jo nepažino, gali būti ir tu. Ar nesi tu tas „savasis“, tas pašauktasis būti Dievo vaiku, tačiau visgi – neišrinktasis? „Daug pašauktų, bet maža išrinktų“ (Mt 22.14). Jei tavo širdis nutukusi ir jos dvasinė liepsna užgesusi, tada stovėk nestovėjęs prie prakartėlės – Amžinosios Šviesos slypinčios Kūdikėlyje tu negalėsi išvysti ir Amžinybės Vartai tau uždaryti. Nes tave apakino Tamsumo „šviesa“.

O tie „savieji“, tie išrinktieji, kurie šiandien Viešpaties Šviesą savo apnuogintoje ir sujautrintoje širdyje regi, tie išvys tą pačią Šviesą paskutiniąją mūsų gyvenimo kūniškuoju pavidalu valandą Švč. Trejybės Apsireiškimo metu.

Dabar gi atsižadėkime tai, kas nuodėminga - mirtinga ir nuodinga; kreipkime širdį į Dangaus Paslapties pažinimą. Tai mūsų kelias pro Amžinybės Vartus - Švč. Trejybės Šviesos link. Taip, tamsa sunki ir nuodėmingo pasaulio spaudimas – pragariškas. Bet...

„Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.“ (Jn 1,5)

Mūsų Viltis yra nenugalima. Drąsos ir pasitikėjimo!

mk

Kategorijos:

0 komentarai