Kardinolas R.Sarah: tai yra siaubinga

Popiežiaus Pranciškaus paskirtojo Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefekto kardinolo Robert Sarah mintys apie Vokietijos bažnyčioje vykstančios procesus. 

Kardinolo R.Sarah interviu „Vallueur Actuelles“ (2020.04.12) ištrauka : 

Ką manote apie Vokietijoje vykstantį sinodo [Red. – 2020m.] procesą? Kai kurie kardinolai jau pasmerkė šios bažnyčios „protestantizavimo“ riziką ...

Tai, kas vyksta Vokietijoje, yra siaubinga. Susidaro įspūdis, kad tikėjimo tiesos ir Evangelijos įsakymai bus tvirtinami balsavimo būdu. Kokią turime teisę spręsti, ar atsisakyti dalies Kristaus mokymo ar ne? Žinau, kad daugelis vokiečių katalikų kenčia nuo tokios padėties. Kaip Benediktas XVI dažnai sako : Bažnyčia Vokietijoje yra per daug turtinga. Pinigų turėjimas gundo viską pakeisti, būtent, pakeisti Apreiškimą, susikurti kitą magisteriumą, kitokią bažnyčią, kuri nebūtų nei viena, nei šventa, nei katalikiška ir apaštališka, bet vokiška. Tokiai bažnyčiai kyla pavojus save laikyti kaip vieną iš pasaulietinių institucijų. Kuri galvoja ir elgiasi pasaulietiškai.  

Norėčiau pakviesti savo brolius vokiečius, atsisakant valstybės subsidijų, patirti neturtą. Neturtinga Bažnyčia nebijo Evangelijos radikalumo. Esu įsitikinęs, kad dažnai sąsajos su pinigais ar pasaulietinėmis galiomis mus atvėsina, padaro bailius ir, todėl, netinkamus skleisti Gerąją Naujieną. Aišku, už šių pamąstymų slypi antgamtinio tikėjimo prigimties klausimas. Buvimas krikščioniu nėra pasaulietinio gyvenimo dvasinis papildas, vienas iš asmenybės tobulinimo aspektų, kuriuos taip mėgsta stresą patiriantys šiuolaikiniai žmonės. Būti krikščioniu reiškia leisti pačiam Dievui įsiveržti į mūsų gyvenimus ir mus perkeisti. Mes nepardavinėjame dvasinių įsitikinimų ir dvasinių praktikų. Mes pilnai ir visiškai gauname antgamtinį dieviškojo Apreiškimo įvykį. Jis mus pasiglmežia. Jis apverčia mūsų gyvenimus aukštyn kojomis. 

Šaltinis: Vallueur Actuelles


Kardinolo R.Sarah  interviu newdailycompass.com“ (2020.05.02) ištrauka : 

Deja, Vokietijoje [Red. – Vokietijos bažnyčioje] daroma daug dalykų, kurie nebėra katalikiški; tačiau tai nereiškia, kad juos turite mėgdžioti. Neseniai girdėjau vyskupą sakant, kad ateityje nebebus Eucharistinės Aukos, bus tik Žodžio liturgija. Bet tai yra protestantizmas.

Šaltinis: newdailycompass.com

Arche.lt parengta medžiaga

Daugiau #Robert Sarah

Kardinolas prefektas Robert Sarah: gręžkimės ad orientem ir atmeskime šėtonišką neapykantą!

Kardinolas Robert Sarah. Tylusis širdies veikimas (I)

Kardinolas Robert Sarah: apie Didžiąją dangaus tylą.


Kategorijos:

1 komentarai

  1. Blandine5/20/2020

    Ačiū Taip trūksta tikrai katalikiškos spaudos. Paremsiu

    AtsakytiPanaikinti