Dievo byla. Ištrauka iš Išminties knygos
Foto. Prašant Dievo malonės ir pandemijos atsitraukimo, nuo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios stogo kunigas laimina Paryžiaus miestą Švenčiausiuoju Sakramentu .


Iš Išminties knygos

VIEŠPATS ginkluosis pavydžia meile
ir kūriniją pavers ginklu savo priešams nubausti;
jis užsivilks teisumą kaip šarvus
ir užsidės tikrą teisingumą kaip šalmą;
jis pasiims šventumą kaip nenugalimą skydą,
perkals didelį pyktį į kalaviją,
ir Visata drauge su juo stos prieš neišmanėlius.

Taiklios žaibų strėlės išlėks,
puls taikinį iš debesų
kaip iš gerai įtempto lanko,
ir pilna pykčio kruša lėks kaip iš mėtyklės.
Juos daužys įšėlę jūros vandenys,
ir patvinusios upės užlies juos nesigailėdamos.

Pakils prieš juos galingas vėjas,
ir audra vėtys juos kaip pelus.
Taip neteisingumas nuniokos visą žemę,
ir nedorumas sugriaus galiūnų sostus.

(Išm 5,17-23)   

Kategorijos:

0 komentarai