Popiežius Pranciškus: Bažnyčia praranda tikėjimą


Kovo 27 dieną Šv. Petro Bazilikos prieangyje Popiežius Pranciškus suteikė neeilinį palaiminimą „Urbi et Orbi“.
---------------------------------------

Romoje lijo lietus. Pontifikas vienas kyla laiptais, vedančiais į Šv. Petro Bazilikos prieangį. Aikštė tuščia... Skelbiama Evangelija pagal Morkų  apie Audros nutildymą (4,35-41):  

„Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“ Juos pagavo didi baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!“

Šia Evangelijos žinia Romos Pontifikas kreipiasi į Bažnyčią: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“

Paklauskime: ar tai reiškia, kad mūsų netikėjimas iššaukė šią pasaulinę pandemiją? Ar mes, krikščionys, esame kaltininkai? Juk, nors ir baisi, pandemija tėra eilinė šio pasaulio liga? Ar mes, krikščionys, kalti dėl pasaulio bėdų? Ar ne mes patys turime moralinę teisę teisti pasaulį:  godumas iššaukė šią bėdą!     

Neteisinkime savęs, tačiau įsiklausykime, ką šiandien Viešpats mums AKIVAIZDŽIAI byloja. Pandemijos sukelti ribojimai atskleidžia ne ką kitą, o Kristaus bylą savo Bažnyčiai.

Romoje ir daugelyje Europos bei pasaulio valstybių tikintiesiems užvertos šventovių durys. Krikščionys atkirsti nuo Viešpaties Kūno. Didžioji dalis Bažnyčios Viešpaties Auką ir Prisikėlimą šiandien tegali „stebėti“ tik per televizijos ekraną. Kristaus Vietininkas šiandien stovi vienas -  be tikinčiųjų. Ganytojas liko be ganomų sielų. Sielas pasiglemžė netikėjimo Audra pačioje bažnyčioje.

Romoje lijo lietus ...

Šiandien Pontifikas kviečia suprasti Dievo žinią: pandemija primygtinai nurodo patį Bažnyčios stovį. Tai - netikėjimo sprogimas pačioje Bažnyčioje.     

Bažnyčia praranda tikėjimą.

Popiežiaus išaiškina, kad nusigręžimas nuo Tikėjimo ir meilė pasauliui atvėrė Kristaus Kūną nuodams, kurie naikina Apaštalų perduoto Tikėjimo galią.

Popiežius Pranciškus: „Pabandykime suprasti. Ką gi reiškia tikėjimo drausmės trūkumas pasitikėjimu Jėzumi šviesoje (...).  Audra atskleidžia mūsų pažeidžiamumą ir atskleidžia tą melagingą ir nereikalingą tikrumą, aplink kurį mes sukonstravome savo dienotvarkes, savo projektus, įpročius ir prioritetus. Tai mums parodo, kad mes atbukome ir  nusilpome tų dalykų atžvilgiu, kurie mus maitina, palaiko ir stiprina mūsų ir mūsų bendruomenių gyvenimą. Audra apnuogina visų mūsų išankstines nuostatas ir užmarštį to, kas maitina žmonių sielas. Visi šie dalykai bando nuskausminti mus su neva „gelbstinčiais“ mąstymo ir elgesio būdais; tačiau, iš tikrųjų, nepajėgiančiais įvesti mus į sąlytį su mūsų šaknimis išlaikyti gyvą mūsų protėvių atmintį. Štai taip mes atimame iš mūsų priešnuodį kovoje su priešu.“

Atsiverskite ir įtikėkite. Šiandien (hodie) Dievas teisia pasaulį.

Dar yra valandėlė - gręžkimės ir permaldaukime mūsų Viešpaties Gailestingąją Širdį.

arche.ltKategorijos:

2 komentarai

  1. Aš asmeniškai pasigendu seserų-vienuolių, kurios būdavo ligoninėse senais laikais (ne tokiais jau senais). Kodėl šiandien jų nematyti? pažvelkim tiesai į akis - Bažnyčia ne tokia aktyvi šiais laikais, o pamokslų per maža dabar...

    AtsakytiPanaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

    AtsakytiPanaikinti