Lietuvos pilies statytojams (II). Bronius Krivickas. Kai audroj giria viršūnėm tvojas...

Paskelbus Vasario 16-osios aktą, prasidėjo naujos pilies - Lietuvos - statyba. Šis darbas nenutrūkdavo ir pačiais sunkiausiais nelaisvės laikais, o ir šiandien, laisvos kūrybos metu, jis kaip niekad aktualus. Tarp vasario 16 d. ir kovo 11 d. prasminga prisiminti iškilius šios pilies architektus ir statytojus. Tęsiame pažintį su poetu, prozininku, publicistu, literatūros bei teatro kritiku ir partizanu Broniumi Krivicku (1919-1952). Žmogumi, ženkliai prisidėjusiu prie Lietuvos pilies statybos ir atidavusiu savo gyvybę sudėtingiausių statybų metu.

Kai audroj giria viršūnėm tvojas,
Kai įtūžę medžiai liemenim
Plakasi, o žemė ties šaknim
Drebančiom ir pertemptom kilnojas,

Kai lyg tvanas žemėn liejas lietūs,
Kai liepsnoja skliautas įstabiai
Ir kai pušys, plyšdamos skambiai,
Puola, žaibui žėrinčiam palietus, –

Pasitempk, kad vėtra nepalenktų,
O jei žaibas pakely partrenktų,
Vėl pakilk ir vėl keliauk toliau,

Nes, jei būsi atkaklus ir kietas,
Lyg iš plieno atstangaus nulietas,
Tu laimėsi kovą pagaliau.


Kategorijos:

0 komentarai