Vytis Valatka. Tarptautinę mokslinę konferenciją „Vizualumas 2015“ prisimenant: dalyviai, pranešimai, diskusijos

Šių metų balandžio 25-26 d.Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete (KIF) vyks tarptautinė tarpdisciplininė kas dvejus metus organizuojama mokslinė konferencija „Vizualumas 2019: Kūrybinė komunikacija besiformuojančiose konsteliacijose“. Nekantriai laukiant šio pagrindinio KIF mokslinio renginio, pravartu šiek pasklaidyti jo istorijos lapus. Šįkart prisiminsime 2015 m. vykusią ketvirtąją konferenciją, kuri išsiskyrė rekordiniu organizatorių skaičiumi. 

Komunikacija tarpkultūrinių diskursų amžiuje

XXI amžius vadinamas globalizacijos, multikulturalizmo ir tarpkultūrinių diskursų amžiumi, laikotarpiu kai intensyviai plėtojami vizualumo, medijų, komunikacijos ir kūrybingumo diskursai. Kyla klausimas, kiek šie aspektai stimuliuoja vienas kitą, o gal atvirkščiai – slopina? Antai medijuotoje visuomenėje peršama masinė žiūra blokuojanti individualius, išskirtinius, kūrybinius proveržius. Be to, vaizdas, vizualinė komunikacija ir kūrybingumas neatsiejami nuo kultūros raidos ir turi tūkstantmetę tradiciją. Vizualumas ir kūrybiškumas bei jų santykis gali būti laikomi civilizacijų raidos kriterijais.

Taigi vizualumo ir kūrybingumo apraiškos tarpkultūrinėje komunikacijoje atveria platų tarpdisciplininių tyrinėjimų lauką. Jį kaip tik ir siekė aprėpti 2015 balandžio 23-24 d. VGTU vykusi tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Vizualumas: tarpkultūriniai kūrybingumo diskursai“ (angl. Visuality: Intercultural Creative Discourses), kurią organizavo VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedra drauge su K. Simonavičiaus universitetu bei socialiniais partneriais VšĮ „Medijų edukacija“ ir Lietuvos kultūros tyrimų institutu. Tai buvo jau ketvirtoji tarptautinė konferencija vizualumo tema, tradiciškai rengiama kas dveji metai.

Konferencijos dalyvių geografija

Konferencijoje įvairias vizualumo, kūrybiškumo ir tarpkultūriškumo sąsajas tyrė įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų atstovai bei praktikai: filosofai, komunikacijos ir medijų teoretikai, kultūrologai, istorikai, literatūrologai, menotyrininkai, psichologai, sociologai,  reklamų kūrėjai ir t.t .

Konferencijos dalyvių geografija itin plati – sulaukėme pranešėjų iš JAV, Taivano, Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Rumunijos. Džiugu, kad konferencijoje nuotoliniu būdu pranešimus skaitė vieni žymiausių šiuolaikinės filosofijos ir sociologijos mokslininkų: Ohio (Ohajo) universiteto profesorius A. Mickūnas ir Miami (Majamio) universiteto profesorius J. W. Murphy.

Konferencijos tematikos

Kadangi vizualumas nagrinėtas tarpdisciplininėje erdvėje, konferencija buvo padalinta į 5 sesijas, atitinkančias skirtingas tarpkultūrines ir kūrybines vizualumo prieigas. Pirmojoje sesijoje analizuotos vizualumo apraiškos kine, teatre, muzikoje ir audiovizualiniuose menuose. Antrojoje sesijoje koncentruotasi į medijų ir kūrybinių industrijų sąsajas. Trečioji sesija, vykusi rusų kalba (kitose sekcijose pranešimai skaityti anglų kalba), gilinosi į vizualumo ir tarkpultūrinės komunikacijos sąsajas. Ketvirtojoje sesijoje, sulaukusioje didžiausio pranešėjų skaičiaus, į vizualumą žvelgta filosofiniu žvilgsniu – per fenomenologijos ir moralinės filosofijos prizmę. Galiausiai, penktosios sesijos pranešėjai analizavo vizualumą architektūros ir miesto studijų kontekste. Visas šias atskiras sesijas apjungė 2 plenarinės sesijos su kviestiniais pranešėjais iš JAV, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, Slovėnijos ir Taivano.

Diskusijos konferencijoje ir po jos, arba karštasis slovėnų penketukas

Konferencija išsiskyrė kaip niekad karštomis ir intriguojančiomis diskusijomis. Čia ypač pasižymėjo svečių iš Liublijanos (Slovėnija) universiteto penketukas, kiekvienam konferencijos pranešėjui turėjęs bent po vieną klausimą. Diskusijos nepasiribojo konferencija ir jos sesijomis. Jos buvo tęsiamos pietaujant ir kavos pertraukėlių metu, o jau pasibaigus konferencijai, persikėlė į jaukius Vilniaus senamiesčio kiemelius ir kavines.

Konferencijos svečiai neskubėjo grįžti namo. Savaitgalį juos buvo galima sutikti Neries slėnyje žydinčių sakurų paunksmėje, prie Gedimino pilies, Valdovų rūmų, šv. Onos Bažnyčios ir kitose istorinėse Vilniaus vietose, kai kurie iš jų savaitgalį praleido Kaune ir Trakuose. Turbūt tai ir yra vienas didžiausių konferencijos pasiekimų – dar vakar visai nepažinoję vienas kito, konferencijos metu jie tapo gerais draugais.

Vytis Valatka yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto profesorius.


Kategorijos:

0 komentarai