Kviečiame jubiliejinius trakinius atlaidus pradėti Vytauto Didžiojo būdu!

Rugpjūčio 31 d. (penktadienį) 19 val. kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės Marijos – Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo (1718 – 2018 m.) jubiliejinių Atlaidų pražioje – Iškilminguose Mišparuose. Taip įvairūs atlaidai  prasidėdavo, Lietuvą valdant Didžiajam Kunigaikščiui Vytautui, kurio 1409 m. gegužės 24 d. fundacinė privilegija ir davė pradžią vėliau stebuklinguoju Dievo Motinos atvaizdu išgarsėjusiai Trakų bažnyčiai.

Mišparų metu skambės psalmės ir Francesco Soriano (1548?-1621) "Magnificat", skirta Trakų Švč. Mergelės Marijos vainikavimo jubiliejaus garbei, taip pat giedama Loreto litanija.

Giedos Lietuvos grigališkojo giedojimo mokyklos, kamerinis choras „Aidija“ (vadovas - Romualdas Gražinis).

Švęskime Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejų kartu.

Švč. Mergele Marija, melski už mus!

Kategorijos:

0 komentarai