Amžinieji vartai. Šv. Gimimo meditacija

„Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis SūnusTėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškė.“ (Jn 1,18)

Šiandien krikščionių sielos pripildytos begalinio džiaugsmo. Šiandien dangus atsivėrė ir ... mums dovanota Amžinybė.  

Nes Sūnaus Gimimas čia žemėje mums atveria Amžinąją Pradžią, visavaldę Būtį ir viseto Įbūtintoją.

Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! (Jn 14,8)

Protu nesuvokiama ir neįmanoma patikėti! Šis ėdžiose gulintis mažas kūdikėlis yra visavaldis Karalius ... ?

„Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje.“ (Jn 14,11)

Ir visgi šis mažasis vaikutis Jėzus ir YRA Amžinoji Pradžia ir Visagalybė - vientisa ir nedaloma būtis su Tėvu.

Palaimintas yra tas, kuris TAI mato – kuriam TAI apreikšta.

Ir lai palaimintasis nesvyruoja it pasaulio aistrų genamas vergas ... lai neabejoja – jam dabar veriasi Amžinosios karalystės vartai.

„Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse.“ (Jn 14,19-20)

Kategorijos:

0 komentarai