Mindaugas Kubilius. Filosofijos pagrindai (XL). Kalba (II)

Kalba yra raiškos būdas. Dera suklusti ir paklausti esmiškai: kas yra raiška? Ar esatis reiškiasi? Ar esmas yra išraiškus? Ar esmas ir reikšmė - tapatu? Akivaizdu, kad gyvos būtybės esatį patiria kaip būnančią būdingai. Pati patirtis yra apspręsta būtybės prigimčiai savito būdingumo: būtybės būva ir savąjį esmą patiria būdingai. Tad patirties būdas ir tai, kas patiriama yra būtybės prigimties savastingai apspręsta. Patirtys yra būtybei savitos.

Akivaizdu, kad esmas prigimties apspręstu, taigi, savastinguoju būdu yra būtybės patiriamas kaip kažkas esantis tam tikru būdu. Patiriančiojo esmas  yra patiriamas bet kokios esaties patirtimi. Matau dangų ir tuo pačiu save patiriu kaip dangų matantį ir dangumi besigrožinčią ar besibjaurinčią būtybę. Aš ir patiriamas dangus – tai, kas patiria ir tai, kas patiriama – skleidžiasi kaip vientisai patiriamas esmas. Ir nors patiriantysis suvokia nesąs danguje ar nesantis dangaus dalimi, patiriantysis save patiria kaip esamą tik išgyvendamas save kaip esatis patiriantį esmą. Kaip gyvastį ir gyvenimą! Gyvenimo, kurio - to, kas yrà patyrimu - yra daug! Taigi, bet kokią esatį patiriu ir kaip savąjį esmą.

Vadinasi, tai, kas yrà patirtis yra nedaloma. Šiąja prasme visada esmui būdinga, taigi, sava patirtis yra tapati savastingajam būviui - raiškai. Būnu reiškia reiškiuosi kaip esantysis savastinguoju būdu. Savito būvio raiškos gi patiriamos kaip reikšmės. Todėl prigimties atžvilgiu tapačių ar panašių būtybių raiška patiriam kaip savitų reikšmių visuma. Kuo būtybių būvis yra bendresnis, tuo pastarasiems savų būvio būdų ir būsmų raiškos bei reikšmės yra savesnės.  


Kategorijos:

0 komentarai