Vipas Burgundietis (XI a.) Prisikėlimo sekvencija
Velykų aukai gyrius teaukoja krikščionys. 
Avinėlis atpirko avis, nekaltasis Kristus sutaikė nusidėjėlius su Tėvu. 
Mirtis ir gyvenimas susikovė nuostabiame mūšyje; gyvenimo valdovas mirė, [ir dabar jau] gyvas karaliauja. 
Pasakyk mums, Marija, ką pamatei kelionėje? 
Pamačiau Gyvojo Kristaus kapą ir Prisikeliančiojo garbę.
[Prisikėlimą] liudijančius angelus, drobulę ir drabužius.
Kristus, manoji viltis, prisikėlė; ankščiau už savuosius įžengė į Galilėją.
Žinome, kad Kristus tikrai prisikėlė iš numirusiųjų – tu, Karaliau nugalėtojau, pasigailėk mūsų. Amen. Aleliuja. 

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.

Kategorijos:

0 komentarai