1000 kunigų vienijantis judėjimas prašo popiežiaus pateikti autoritetingą Amoris Laetitia paaiškinimą

Tarptautinė katalikų dvasininkų brolija, vienijanti daugiau nei tūkstantį kunigų visame pasaulyje, paskelbė pranešimą, kuriame popiežius Pranciškus raginamas pateikti apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia „autoritetingą paaiškinimą“ ir pakartoti nekintamą Katalikų Bažnyčios mokymą.

Pranešime rašoma: „Būtina paaiškinti, kad Šventoji Komunija negali būti teikiama asmeniui, pasirenkančiam turėti lytinių santykių su kitu asmeniu nei savo teisėtu sutuoktiniu.“

Kunigai kviečia popiežių atsakyti į keturių kardinolų prieš kelis mėnesius jam įteiktą klausimyną, liečiantį esminius katalikų doktrinos klausimus. Pranešime pabrėžiama, kad „šis kardinolų žingsnis buvo žengtas jaučiant gilią pagarbą Šventajam Tėvui Pranciškui ir neturėtų būti naudojamas siekiant susiskaldymo Bažnyčioje“.

Kunigai pabrėžia, jog jiems būtų kur kas lengviau atlikti savo kaip katalikų tikėjimo mokytojų pareigą, jei popiežius dar kartą jį aiškiai ir tiesiai patvirtintų.

Primename, jog prieš kelis mėnesius keturių kardinolų - Carlo Caffaros, Raymondo Burke'o, Walterio Brandmullerio bei Joachimo Meisnerio - įteiktame popiežiui laiške užduodami 5 trumpi klausimai, reikalaujantys atsakymo „taip“ arba „ne“: 1) ar svetimautojai gali priimti šv. Komuniją; 2) ar egzistuoja absoliučios moralės normos, kurių turi būti laikomasi „be išimčių“; 3) ar nuolatinis svetimavimas (t.y. gyvenimas kartu kaip vyras ir žmona nesusituokus arba išsiskyrus ir sudarius civilinę sąjungą) yra „objektyvi sunkios nuolatinės nuodėmės būsena“; 4) ar savo esme blogas veiksmas gali būti paverstas „subjektyviai geru“, priklausomai nuo „aplinkybių ir intencijų“; 5) ar, remdamasis „sąžine“, žmogus gali elgtis priešingai žinomoms „absoliučioms moralės normoms, draudžiančioms savo esme blogus veiksmus“.

Popiežiui beveik du mėnesius nesutikus į laišką atsakyti, kardinolai nusprendė laišką paviešinti, kad visi katalikai galėtų su juo susipažinti. Vienas iš laišką pasirašiusių kardinolų R. Burke'as teigė, jog popiežiui ir toliau nesutinkant atsakyti bei paneigti paplitusių rimtų klaidų, kardinolai gali imtis kolektyvinės popiežiaus pataisymo procedūros.

Tai pirmasis toks atvejis per pastaruosius šimtmečius, kuomet popiežiui jo paties kardinolai oficialiai ir viešai užduoda klausimus, liečiančius svarbiausius katalikų doktrinos teiginius ir reikalaujančius tiesaus bei konkretaus atsakymo. Toks kreipimasis į popiežių vadinamas „dubia“ (lot. dubia - klausimai, abejonės).

Laiške pastebima po Amoris Laetitia pasirodymo tarp daugybės tikinčiųjų susidarusi „neaiškumo, sumišimo ir dezorientacijos būsena“. Kardinolai paaiškina, kad jie savo einamų pareigų yra įpareigoti su gilia pagarba Šventojo Tėvo institucijai kreiptis į popiežių Pranciškų, kad jis atsakytų į iškeltus klausimus ir prisimintų, kad kaip popiežius jis yra „pašauktas Prisikėlusiojo mokyti savo brolius tikėjime“ ir „išspręsti neaiškumus, skleidžiant aiškumą“.

Laiško autoriai teigia, kad kaip kardinolams jiems „patikėta užduotis padėti popiežiui rūpintis visuotine Bažnyčia“. Jie išreiškė viltį, kad tai nebus interpretuojama kaip „politikavimas Bažnyčioje“ bei nebus neteisingai apkaltinti „priešiškumu popiežiui ar gailestingumo trūkumu“. „Tai, ką mes padarėme ir vis dar darome, kyla iš gilios kolegialios meilės, vienijančios mus su popiežiumi, bei iš karšto susirūpinimo tikinčiųjų gerove“, - teigia kardinolai.

Parengta pagal Lifesitenews.com informacijąKategorijos:

0 komentarai