Meditacija: Šviesa iš Tamsos, arba Niekio įbūtinimas (II)

Šviesa išnyra iš Tamsos.

Ar pamename, kaip buvo Pradžioje, kai dar nieko nebuvo? Nepamename. Nes Dievas pasaulį sukūrė „iš nieko“ (ex nihilo). Tai reiškia, kad be Dievo valios kūrinija iš esmės yra tas „niekas“. Nepasiduokime palaidos vaizduotės ir jos apžavais susigundžiusio proto klaidatikyste. Nebuvo jokios „dieviškos medžiagos“, iš kurios būtume buvę sukurti. Nebuvo nieko. Tebuvo Kūrėjas ir jo Žodis, per kurį Jis savo valia sukūrė tai, kas yra. Štai taip tame „niekyje“ esame įgalinti būti kaip Dievo atvaizdai (Pr 1,27). Kadangi nusisukome nuo Įbūtintojo ir kartu nuo Jo mumyse palaikomos savosios dieviškosios savasties (ikonas), likome gūdžiai vieniši, suvirstantys į tąjį niekį, kurio Dievas nepalaiko būtyje. Šis niekas yra siaubingas,  nes beviltiškas.

Taip, Dievas buvo ir yra anapus to nenusakomo „nieko“. Kaip ir Pradžioje, taip ir dabar. Tik anuomet iš niekio išnirusi ir per Viešpatį sukurta kūrinija tarpo Dievo akivaizdumu – Pradžia ir Pabaiga. Dabar gi niekis tapo akivaizdžiai beprasmišku ir beviltišku.

Šiandien gi atgimė Viltis.

Viešpaties gimimas yra Dievo akivaizdumo įvykis. Tai - Dievo išnirimas iš nuodėmės suniekintos kūrinijos tamsos. Kūrėjas atėjo būti tarp mūsų kaip žmogus, kad perkurtų pasaulį naujai kūriniją įbūtindamas savo nenusakomoje Artumoje.

Pripažink savo niekybę. Ir apglėbk Šviesą visa būčiai įgalia širdimi. Visa prigimties Viltimi.   

mk


Kategorijos:

2 komentarai

  1. "Niekio įbūtinimas", tai bent! Palaidos vaizduotės apžavai ir ja susigundžiusio proto klaidatikystė nerodo, jog nebuvo niekio, kuriame esame įgalinti būti Dievo atvaizdai, bet nusisukome nuo Įbūtintojo ir nuo savasties ikonų. Mes likome gūdžiai vieniši siaubingame niekyje, kuris yra beprasmiškas, nes yra beviltiškas. Bet nieko! Šiandien gi atsitiko akivaizdumo įvykis. Pripažink savo niekį ir savo savasties ikoną, ir įbūtink naujai kūriniją.

    Nu argi negražu?

    AtsakytiPanaikinti
  2. uoliukauskis1/21/2017

    Verum et pulchrum est, va tep :)

    AtsakytiPanaikinti