Maloniai kviečiame į Ad Fontes Akademijos renginį Kavarske


Šventoji Motina Bažnyčia ragina kunigus nuolatos mokytis ir ugdytis. Ypač didžiulį dėmesį ragina atkreipti, kad kunigai vis geriau suprastų apreikštąjį Dievo žodį, jį pasisavintų meditacija, išreikštų savo kalba, gyvensena ir aukšta kultūra. Kad būtų pasirengę sueiti į pokalbį su savo amžininkais[1]. Kad jie būtų rengiami kulto ir šventinimo tarnybai, kad malda ir šventosios liturgijos šventimu, eucharistine auka ir sakramentais vykdytų išganymo darbą[2]. Ypatingai Bažnyčia atkreipia dėmesį, kad kunigai mokėtų liturginę lotynų kalbą[3]. O ją mokėdami, kartu su savo tikinčiaisiais galėtų ir lotyniškai drauge kalbėti arba giedoti šv. Mišias[4]. Kaip moko Šventoji Bažnyčia “pagal šimtametę lotynų apeigų tradiciją Dievo tarnyboje dvasininkai turi išlaikyti lotynų kalbą” (…)[5]. O grigališkasis giedojimas yra laikytinas būdingu Romos liturgijai[6]. 

Ad Fontes akademija tęsia savo veiklą ir kviečia kunigus, bažnyčių tarnus bei tikinčiuosius dalyvauti pirmajame Ad Fontes renginyje Kavarske, kuris vyks 2016 metų gruodžio mėn. 8 d. minint Nekaltojo Švč. M. Marijos Prasidėjimo iškilmę. 

Programa:

15.00 val. iškilmingos giedotinės šv. Mišios Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 

16.30 val. konferencija Liturginės maldos kryptis Bažnyčios dokumentuose. Lektorius kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Po konferencijos diskusija. Diskusijai vadovauja pontifikalinis magistras Mindaugas Kubilius. Konferencija vyks Kavarsko mokykloje.

18.00 val. vakarienė Kavarsko mokykloje.

19.00 val. iškilmingi Mišparai Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 

Registracija

tel. 8 685 12875 arba el. paštu: daiva@ad-fontes.lt
[1]     Vatikano II Susirinkimo dokumentai, Dekretas dėl kunigų tarnybos ir gyvenimo Presbyterorum ordinis, 19.

[2]     Vatikano II Susirinkimo dokumentai, Dekretas dėl kunigų ugdymo Optatum Totius, 4.

[3]     Ibid. 13.

[4]     Vatikano II Susirinkimo dokumentai, Konstitucija apie šventąją litugiją Sacrosanctum Concilium, 54.

[5]     Ibid. 101 § 1.

[6]     Ibid. 116.
 
Kategorijos:

0 komentarai