Dykumos tėvai. Aba Teodoras (II): „Dabar sielos reikalai nustumti“

8. Vienas senolis atėjo pas abą Teodorą ir jam tarė: „Žiūrėk, tas ir tas brolis grįžo į pasaulį.“ Senolis jam atsakė: „Tave tai stebina? Verčiau stebėkis išgirdęs, jog kas nors ištrūko iš priešo nasrų.“

9. Brolis atėjo pas abą Teodorą ir ėmė šnekučiuotis apie tai, ko dar niekada nebuvo išmėginęs. Senolis jam tarė: „Tu dar neradai laivo, nesukrovei į jį krovinio, neišplaukei, bet jau atvykai į miestą. Pirmiausia padaryk, ko reikia, tada galėsi būti toks greitas, koks dabar esi.“

10. Tas pats aba kartą atėjo pas abą Joną, eunuchą nuo gimimo, ir kalbėdamasis su juo tarė: „Kai aš buvau Skėtėje, mes rūpinomės sielos reikalais, o rankų darbą laikėme žemesniu. Dabar sielos reikalai nustumti, o svarbiausia tapo tai, ko anksčiau nepaisėme.“

11. Brolis paklausė: „Kokie yra sielos reikalai, kuriuos dabar laikome žemesniais, ir kas anksčiau buvo laikoma žemesniu, o dabar tapo svarbiausia?“ Senolis atsakė: „Viskas, ką darome vykdydami Dievo įsakymus, yra sielos reikalai, bet darbą ir gėrybių kaupimą asmeniniais sumetimais reikėtų laikyti žemesniu.“ Brolis paprašė: „Paaiškink.“ Senolis tarė: „Įsivaizduok, tu išgirdai, kad aš sergu ir tau reikia mane aplankyti. Pasakyk sau: Ar man mesti darbus ir keliauti dabar? Verčiau baigsiu darbus ir tada eisiu.“ Paskui atsiras kitų reikalų ir gal visai nebenueisi. Arba kitas brolis paprašys: Padėk man, broli“, o tu atsakysi: Ar man mesti savo darbus ir jam padėti?“ Jei neisi, pažeisi Dievo įsakymą, kuris lemia sielos reikalus ir rūpinsiesi savo rankų darbu, kuris yra žemesnis.“

12. Aba Teodoras iš Fermės sakė: „Tas, kuris atgailauja stovėdamas, nesilaiko Įstatymo.“

13. Dar jis sakė: „Nėra vertesnės dorybės, nei nebūti pašaipiam.“

14. Dar jis sakė: „Tas, kuris patyrė celės palaimą, vengia kaimyno, bet ne iš paniekos.“

15. Dar jis sakė: „Jei neatsikratysiu užuojautos, ji neleis man tapti vienuoliu.“

16. Dar jis sakė: „Šiais laikais daug kas eina ilsėtis anksčiau, negu Dievas jiems tai leidžia.“

Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė

Ištrauka iš knygos „Dykumos tėvų pamokymai“,
Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2014.


Kategorijos:

0 komentarai