“Salve, Sancta Parens” Šiluvos Madonai!Rugsėjo 10 d. (šeštadienį) Tradicinės liturgijos bendruomenių piligrimai iš visos Lietuvos rinksis melstis Šilinių atlaiduose.

Tradicinės šv. Mišios “Sveika, Šventoji Gimdytoja” (lot. Salve, Sancta Parens) bus celebruojamos Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje 15.30 val. 

Maloniai kviečiame melstis kartu.

Gailestingoji Atpirkėjo Motina, 
Kuri išlieki atvertais dangaus vartais, 
Ir jūrų žvaigžde, 
Padėk pakilti puolančiai, 
Rūpesčių kamuojamai tautai; 
Tu, kuri, Gamtai stebintis,
Pagimdei savo šventąjį Gimdytoją, 
Mergele prieš ir po [Įsikūnijimo], 
Iš Gabrieliaus lūpų 
Priėmusi šį Pasveikinimą,
Pasigailėk nusidėjėlių.

Iš lotynų k. vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai