Kardinolas Burke'as išsakė paramą Dievo kulto kongregacijos prefekto raginimui laikyti Mišias atsigręžus į Rytus

Kardinolas Raymondas Burke'as išsakė savo tvirtą paramą Dievo kulto ir sakramentų prefekto Roberto Sarah neseniai pareikštam paraginimui kunigams vėl pradėti aukoti Mišias ad orientem [atsigręžus į rytus]. Taip visos Mišios buvo aukojamos iki pat Antrojo Vatikano susirinkimo.

Kard. Burke'o teigimu, praktika, kai Mišios aukojamos kartu su tikinčiaisiais atsigręžus į Dievą, sugrąžina supratimą, kad kai kunigas aukoja Mišias, jis veikia in persona Christi (Kristaus asmenyje).

Kardinolas Sarah praeitą mėnesį Londone vykusios tarptautinės konferencijos apie liturgiją metu paragino kunigus aukoti Mišias atsisukus į altorių, kai tik tai įmanoma, pradedant nuo šio Advento. Vatikano liturgijos vado pasisakymas sukėlė kritiką kai kurių kitų Bažnyčios hierarchų tarpe.

„Aš visiškai su juo sutinku“, - pirmadienį pareiškė kard. Burke'as. Jo teigimu, didelė dalis kritikos, nukreiptos į kardinolo Sarah paraginimą, yra nepagrįsta, nesąžininga ir nepakankamai informuota.

„Mišių aukojimas ad orientem nereiškia kažkam atsukimo nugaros. Dažnai žmonės taip sako: „kunigas mums atsuko nugarą“. Bet yra visai ne taip. Kunigas kaip mūsų dvasinis tėvas šio garbinimo metu veda mus, kad pakeltume savo protus ir širdis link Dievo“, - patikslino kardinolas Burke'as.

„Didžiausia meilės išraiška savo kaimenei yra buvimas jos galva, kai už juos aukoji Šventasias Mišias. Kadangi Eucharistija gali būti paaukota tik paties Kristaus, kai kunigas aukoja Šventasias Mišias, jis sakramentiškai yra Kristus. Tad atsisukime visi į Viešpatį, kaip ir turėtume“, - pridėjo jis.

Kardinolas Sarah išsakė rūpestį, kad Mišios tapo visiškai sukoncentruotos į kunigą ir kongregaciją, taip tarsi iš jų centro pašalinant Dievą.

Apie tai kalbėjo ir kard. Burke'as: „Kai kunigas atsisuka į žmones, kyla didelė pagunda pradėti į jį žvelgti kaip į tam tikrą atlikėją. Vietoje to, kad kunigas kartu su žmonėmis keliautų link Dievo, tai tapo kažkokiu paprasčiausiu bendravimu tarp kunigo ir žmonių. Kunigas čia tik pagrindinis veikėjas, nebe mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Tai fundamentali ir baisi klaida, apie kurią būtina kalbėti.“

Kardinolas taip pat priminė, jog Antrajame Vatikano susirinkime nebuvo nuspręsta Mišių aukoti atsisukus į žmones, apie tai nebuvo net užuominų. „Ši praktika buvo priimta vėliau, manau, jog tai buvo klaidingų liturginių reformų dalis“, - teigė Burke'as.

Jo teigimu, šventoji liturgija yra aukščiausia ir tobuliausia mūsų katalikų tikėjimo išraiška. Kai ji laikoma teisingai, su didele pagarba, mes turime prieigą prie paties Dievo. 

Kardinolas Sarah taip pat paragino visus katalikus priimti Šventąją Komuniją ant liežuvio atsiklaupus. Tai yra Bažnyčios norma, nors daugybė Vakarų parapijų turi leidimus dalinti Komuniją į rankas.

Kol tradicinės ir pagarbios liturgijos rėmėjai džiaugėsi kardinolo Sarah išsakytu paraginimu, JAV vyskupų konferencija ir Vatikano atstovas kunigas Frederico Lombardi suskubo jį sumenkinti. Jungtinės Karalystės kardinolas, Vestminsterio arkivyskupas Vincentas Nicholsas savo parapijos kunigams pasakė ignoruoti kard. Sarah pareiškimus.

Parengta pagal Lifesitenews.com publikaciją


Kategorijos:

0 komentarai