Ukrainos unitų patriarchas apie popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo deklaraciją

Popiežiaus Pranciškaus ir Maskvos ortodoksų patriarcho Kirilo bendra deklaracija, pasirašyta vasario 12 dieną Kuboje, visame krikščioniškame pasaulyje sulaukė daugelio įvairių komentarų. Pateikiame už savo šalies laisvę ir teritorinį vientisumą kovojančios Ukrainos rytų apeigų katalikų vadovo, Kijevo ir Haličo patriarcho Sviatoslavo Ševčiuko komentarą apie šią Šventojo Tėvo ir patriarcho Kirilo deklaraciją. 

***

„Neabejotinai šis tekstas sukėlė gilų daugybės mūsų Bažnyčios tikinčiųjų ir sąmoningų Ukrainos piliečių nusivylimą. Šiandien daugelis jų susisiekė su manimi ir sakė, kad jaučiasi išduoti Vatikano, nusivylę šiame dokumente esančiomis pusinėmis tiesomis, net laiko šį tekstą netiesiogine Apaštalų Sosto parama Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Be abejo, galiu suprasti šiuos jausmus.

Vis dėlto raginu tikinčiuosius nedramatizuoti šios deklaracijos ir neperdėti jos reikšmės Bažnyčios gyvenimui. Esame išgyvenę jau ne vieną panašią deklaraciją, išgyvensime ir šitą. Turime atsiminti, kad mūsų vienybė ir komunija su Šventuoju Tėvu, apaštalo Petro įpėdiniu, nėra politinio susitarimo, diplomatinio kompromiso ar bendros deklaracijos vaisius. Ši vienybė ir komunija su mūsų laikų Petru yra esminis mūsų tikėjimo elementas. Šiandien būtent jam, popiežiui Pranciškui, ir taip pat kiekvienam iš mūsų Kristus Luko evangelijoje sako: „Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. O tu sugrįžęs stiprink brolius!“

Būtent dėl šios vienybės su Apaštališkuoju Sostu XX a. Bažnyčios tikėjimo kankiniai ir išpažinėjai paaukojo savo gyvybes, patvirtindami ją savo krauju. Minėdami 70-ąsias Lvivo pseudosinodo metines, mes norime su ta pačia jėga liudyti jų auką – akmenį, kurį tarptautinių santykių statytojai atmetė. Bet būtent Petro tikėjimo Kristumi akmenį Viešpats padarys pačiu kertiniu visų krikščionių ateičiai. Ir „mūsų akims tai kels nuostabą.“”

Parengta pagal news.ugcc.ua

Šaltinis: www.propatria.lt

Kategorijos:

0 komentarai