Pristatome naują „Katalikų pasaulio leidinių“ knygą - R.Guardini „Apie liturgijos dvasią“

Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido vieno garsiausių XX a. I-osios pusės vokiečių teologų Romano Guardini knygą „Apie liturgijos dvasią“.

Autorius aptaria svarbius liturgijos elementus: liturginę maldą, bendrystę kaip liturgijos subjektą, liturginį stilių ir simboliką, aiškina, kas yra liturgija ir kas jos metu vyksta.

R. Guardini parodo, kad teisingai suprantama liturgija visiškai atitinka taip pat ir grynai natūralios, sveikos psichologijos bei sielos kultūros principus. Jis aptaria sunkumus, liturgijos galbūt keliamus šiuolaikiniam žmogui, ir nurodo, kad jų priežastis – tiek neteisingai arba ne iki galo suvokiama liturgija, tiek koks nors sielos gyvenimo kraštutinumas. Jis parodo, kad tai, kas liturgija yra ir ką ji teikia, nepaprastai glaudžiai susiję ir sąveikauja su sielos darnos siekiu. Šimtametė liturgija tarsi savaime pasitinka būtent dabartinį mūsų vargą, nešdama pagalbą ir atvangą. Ji iškelia mus virš trapios akimirkos, virš individualios akimirkos ribotumo. Ji ugdo mus pagarbiais Dievo vaikais, tyrais Tėvo garbintojais.

Autorius sutelkia dėmesį ne tiek į griežtai mokslinę liturgijos sąvoką, kiek į konkrečius žmones ir jų gebėjimą švęsti liturgiją. Jis purena dirvą, kad būtų naši, o siela priimtų tai, kas sukaupta liturgijoje.

R. Guardini puikiai įsijaučia į tų žmonių padėtį, kurie iš išorės, naujai prisiliečia prie liturgijos. Jis vaizduoja dviejų dvasinių pasaulių susidūrimą, jų nesiderinimą ir nurodo sprendimą. Jis atidengia liturgijos ir vidinio gyvenimo sąsajas, užpustytas ir užmirštas, aptaria ir užfiksuoja prigimtinį pagrindą ir išankstines sąlygas, padedančias išgyventi liturgiją. 

R.Guardini knygą „Apie liturgijos dvasią“ galite įsigyti „Katalikų pasaulio“ knygynuose Vilniuje: Pranciškonų g. 3/6 ir Šventaragio g. 4.


Šaltinis: www.katalikuleidiniai.lt


Kategorijos:

0 komentarai