Ortodoksai pas katalikus: „Apreiškimo Jonui” knygos giedojimas“


Sausio 24 d. (sekmadienį) 11 val. Vilniaus šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje kviečiame pasiklausyti brolių ortodoksų giedamos Apreiškimo Jonui knygos svečiuose pas tradicinės Liturgijos katalikus.


Lietuvoje jau tapo tradicija, kad šv. Paraskevės cerkvės choras, dalydamasis Dievo Žodžio džiaugsmu su kitais krikščionimis, gieda Apreiškimo Jonui knygą. Tai paskutinė Naujojo Testamento – apokaliptinė knyga, kurioje regėjimai baigiasi nugalėtojo Kristaus, nuteisintų jo žmonių ir sunaikinto blogio vizija. Joje atspindima amžinoji Bažnyčios dabartis, Kristaus atsiųsto Kito Guodėjo – Šventosios Dvasios gyvenimas tarp mūsų.

Apreiškimo Jonui knyga – vienintelė Šventojo Rašto knyga, kuri Ortodoksų Bažnyčioje niekada neskaitoma pamaldų metu. Nes pasak šv. Hilarijaus iš Puatjė, “Šventasis Raštas yra ne tai, kas skaitoma, o tai, kas suprantama”. Šią knygą sudėtingiausia išaiškinti klausytojams. Tačiau ji – pati liturgiškiausia. Joje simboliškai išgiedamas Dieviškosios Liturgijos vyksmas, ir, nors ji nėra skaitoma, ji yra išgyvenama tiek Rytų, tiek Vakarų Liturgijoje.

Kviečiame dalyvauti!


Kategorijos:

0 komentarai