II Sekmadienis po Viešpaties Apreiškimo. Šv. Mišių Introito giesmė

Lai visa žemė šlovina tave, Dieve, ir tau psalmuoja; lai gieda psalmes tavajam vardui, Aukščiausiasis. Psalmė. Džiaugsmingai šlovinkite Dievą visa, kas yra žemėje, giedokite psalmę Jo vardui; teikite garbę jo gyriui (Ps. 65, 4 et 1 – 2).


Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.

Kategorijos:

0 komentarai