Meditacija. Apie Kalėdų melo dvasią

„ ... nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Lk 2,7)

„Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės.“ (Lk 2,1-4)

Tą vakarą Beatliejuje buvo iš tiesų ankšta. Visur knibždėjo Dovydo giminės atstovai. Taip pat buvo ir linksma. Juk giminės susirinko ... Neabejotinai Beatliejuje aidėjo linksmybės, tvyrojo neeilinio sąmyšio dvasia.

Ši „dvasia“ mums dabar yra gerai pažįstama. Kiekvienų metų gale mus ištinka visuotinis lūkesčių sklidinas itin linksmas sąmyšis. Kalėdiniu laikotarpiu žmonės ima gyventi smarkiu pilnatviškų akimirkų siekimu: gauti gerą dovaną, gerai pasisotinti, gerai pasilinksminti ir t.t. Entuziastingo lūkesčių išsipildymo laukimo („kalėdiniai“) virpesiai, o kartu ir šurmuliai, būtent ir įgalina visuotinai atpažįstamą jusminę patirtį, kurią ir vadiname „dvasia“ - „Kalėdų dvasia“.

Žmogus nori būti, ir būti gerai. Todėl jis negali nekaupti. Kalėdos pasaulyje yra ne kas kita, o pats tikriausias aistrų subujojimo - pilnatviškai kaupti daiktus bei patirtis - metas. Ar tai nėra smagu? Nelygu, kokiu mastu lūkesčiai išsipildo. Visgi šurmulys tapo tiek visuotinas, tiek visa persmelkiantis, kad kiekvienas pačiais įvairiausiais būdais gali paskanauti tos išgarbstytos „kalėdinės dvasios“. „Kalėdų dvasia“ iš tiesų tapo apsėdimu pasauliniu mastu.            

Tik Dievo šioje „Kalėdų dvasioje“ nėra.

Dievas gimė toli nuo šurmulio. Jis gimė pačiame tikriausiame neturte. Tuo jis liudija, kad bet kokia pilnatvės trokštanti aistra tėra savęs apgaudinėjimo akstintas.

Dievas yra gilioji žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, savastis. Jis gimė, kad pakviestų žmogų tapti tuo, kuo jis yra – būti su Dievu gilioje širdies vienatvėje ir kartu Jo palaimos pilnatvėje.  

Dievo nėra Kalėdų šurmulyje. „Kalėdų dvasia“ yra melo dvasia.   

mk


Kategorijos:

0 komentarai