Kalėdų nakties šv. Mišios. Gradualo (Atliepiamoji) giesmė

Su tavimi visa ko pradžia tavo galybės dieną; šventųjų spindesyje iš įsčių prieš aušrą pagimdžiau tave. Tarė Viešpats mano Viešpačiui: „Sėskis mano dešinėje, kol paversiu tavo priešus pakoju tavo kojoms“. (Psalmė 109, 3. 1).

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai