Meditacija. Visi Šventieji.

Visų Šventųjų iškilmių kolektos malda skelbia:  

“Visagali amžinasis Dieve, kuris visų
Šventųjų nuopelnus liepei minėti viena
iškilme, meldžiame Tave, kad daugelio
užtarimu suteiktumei mums trokštamą
savo gailestingumo gausybę. Amen.”

Ar galėtume protu aprėpti Visų Šventųjų nuopelnus?  

Visi šventieji spindi Vienu Dievu. Vienojo Šventumu spindi tikintys, kurie visu gyvenimu pasišventė būti jam Vienam, Vieninteliam Būtinajam.

Šiandien švenčiame patį Šventumą, kurį aprėpti tegali tikėjimu pasišventusi ir Jo Meile alsuojanti mylinti širdis.

Ar galime bent įsivaizduoti, ką reiškia Dievo šventumo apstybė? Ta beribė gausa, kuri Visų Šventųjų užtarimu auga šioje Dievo šventumu be paliovos augančioje Šventųjų bendruomenėje.

Pagaliau, pažvelk, krikščioni, į savo troškimą! Ar atpažįsti širdyje beribę gelmę, kurią atvėrė Nukryžiuotojo begalinio pasišventimo žaizdos?  Šventumo troškimas yra tave mylinčios begalinės Meilės Tavyje raiška. Tai Trūkumas ir  Gausa vienu ypu.  

“Savo guoly per naktis ieškojau to,
kurį myli mano širdis;
ieškojau, bet jo neradau.

„Ar nematėte to, kurį myli mano širdis?“ (Giesmių giesmė 3,1.3)

mkKategorijos:

0 komentarai