Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmės šv. Mišių Įžangos Giesmė (Introitas)
Didis ženklas pasirodė danguje - moteris, apsisiautusi saule, ir mėnulis po jos kojomis, o ant josios galvos - dvylikos žvaigždžių karūna. Psalmė. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes Jis stebuklų padarė. (Apr 12, 1; Ps 97, 1)

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia

Kategorijos:

0 komentarai