Salomėja Jastrumskytė. Nebūti žmogum...

nebūti žmogum
ir nerausti susirietus
ir senatve nežvangėti
ant priekalų -
apsiėmei būti
kabodamas grandinėse -
tai supkis,
pūkuokis - - -

Nuotrauka- autorės
Kategorijos:

0 komentarai